توجه!

درصورت عدم ورود به سامانه، از طریق سامانه سرآمد بخش فناوری شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی و گروه تحصیلی خود را ارسال نماید در اسرع وقت مشکل حل خواهد شد

نام کاربری و کلمه عبور کارآموزی 1 شماره دانشجویی و کارآموزی 2 کد ملی بدون صفر می باشد.

مهلت ثبت درخواست کارآموزی 14 مرداد می‌باشد در صورت عدم ثبت درخواست، کارآموزی دانشجو حذف می‌شود.

درصورت عدم تکمیل پروفایل، معرفی‌نامه صادر نمی‌شود.